Güncel Makalelerimiz

Anasayfa / Güncel Makalelerimiz
4 Maddede Bireysel Eğitimi Evde Sürdürme İpuçları

4 Maddede Bireysel Eğitimi Evde Sürdürme İpuçları

Bireysel Eğitim Programı (BEP) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel eğitim sürecinin temel yapı taşı olarak kabul edilir. Her çocuğun kendi özel ihtiyaçlarına ve yatkınlıklarına göre kişiye özel olarak şekillenen bu programın aslında en önemli katılımcıları ailelerdir. Çünkü kimse çocukları ailelerinden daha iyi tanıyamaz aslında.
1) Bireysel Eğitim Programı ve Özel Eğitim
Özel eğitimin ve özel eğitim uzmanlarının uzun yıllardır en çok özen gösterdiği nokta olan Bireysel Eğitim Programı (BEP) ülkemizde de 2000 yılından beri hukuksal bir zorunluluk olarak özel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
Özel ihtiyaçları olan her çocuğun öğrenme kabiliyetlerinin farklı olmasından yola çıkarak eğitimin en verimli haline yalnızca bireyselleşmiş bir çalışma sayesinde ulaşılabileceğini savunan BEP, her çocuğa uygun olan sınıf ortamından çocuğun yatkınlıklarına göre hazırlanan bir müfredata kadar eğitimin her alanında bireyselleşmeyi hedefler.
BEP, özel ihtiyaçları olan çocuk kaynaştırma raporu eşliğinde bir devlet okulunda yaşıtlarıyla beraber eğitimini sürdürüyorsa okul müfredatı dışında ek bir program olarak, veya çocuk, yalnızca özel eğitimden faydalanıyorsa odaklanılan ana eğitim süreci olarak da kabul edilebilir. Ancak çocuğun her ikisinden de mahrum olması veya gördüğü eğitimin yetersiz kalması durumunda evde ailesi tarafından da uygulanabilir.
2) Çocuğun Yatkınlıklarına Göre Şekillenen Eğitim
Otizm gibi zihinsel rahatsızlıklarda eğitim zorlu bir süreçtir. Özellikle çocuk, iletişim kuramaması veya sosyal ortamlara ayak uyduramaması sebebiyle eğitim sürecini reddedeceği için, eğitimi çocuk için ‘eğlenceli’ bir hale getirmek süreci oldukça kolay bir hale getirecektir.
Çocuğun yatkınlıkları üzerinden ilerleyen bir müfredat ise çocuğun ilgi duyduğu alanlarda gelişmesini sağlayacak ve onu öğrenmeye teşvik edecektir. BEP sayesinde müfredat özel ihtiyaçları olan bir çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak geliştirilebilir.
Aslında BEP, devamlı olarak yenilenen ve davranış takibini mümkün kılan bir belgedir. Bu nedenle, özel eğitim uzmanları ile eşliğinde yapılması önerilirken bilinçli ebeveynler ile ev ortamında da rahatlıkla uygulanabilir. Yalnızca, çocuğunuzun hareketlerini devamlı olarak gözlemliyor ve kaydediyor olmanız gerekir.
3) BEP Süreci Nasıl Başlamalıdır?
BEP, çocuğun güncel durumu ile  hedeflenen eğitim ve davranış durumu arasında geçecek olan raporlama sürecidir.
Programın başında, çocuğun ebevynleri ve mümkünse çocuğu yakından tanıyan eğitimciler ve pedagoglar birlikte çalışarak ayrıntılı bir yol haritası oluşturmalıdırlar. Çocuğun güncel yeterlilikleri ve yatkınlıkları açık ve net bir şekilde raporlanmalı ve her yatkınlığının ulaştırılmak istendiği nokta gerçekçi bir şekilde yazılmalıdır. Örneğin, matematiğe ilgilisi olan bir çocuğun BEP raporlaması sonucunda 4-işlem yeteneği ve çarpım tablosu bilgisi hedef olarak belirlenebilir.
Sürecin başlangıç kısmı genellikle en zor olan kısımdır. Zira, bugüne kadar takip edilmeyen bir davranış bütününü ayrıntılı bir şekilde yorumlamak ciddi bir gözlem yeteneği gerektirir. Sürecin başlangıcı aileler için kafa karıştırıcı olabileceğinden 3. bir gözün de dahil olması raporun daha iyi takip edilebilir olmasını sağlayacaktır.
4) Ebeveynlerin Sürece Aktif Bir Şekilde Dahil Olmaları Gerekir
Sizin çocuğunuzu kimse sizden daha iyi tanıyamaz, ve ona gerekli olan kazanımları kimse sizden daha iyi saptayamaz. Kendinize karşı dürüst davranmanız bu süreçte çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biridir. Gerçekçi ve ulaşılabilir, gözlemlenmesi kolay hedefler seçerek hem çocuğunuzu öğrenmeye teşvik eder, hem de zamanla olan iyileşmeyi gözlemleyebilirsiniz.
BEP hedefleri genellikle yıllık olarak belirlenir ve dışarıdan bir özel eğitim uzmanı ya da pedagog tarafından takip edilir. Ancak otizm eğitimi sürekli devam eden bir süreçtir. Çocuğunuz, aslında sadece eğitim süreleri sınırında değil, sürekli olarak sizden örnek davranışlara tanık oldukça eğitim de daha iyi sonuç verecektir. Bu nedenle, kontrol randevularını beklemeden bir ebeveyn BEP günlüğü tutabilir veya seçtiğiniz aktiviteleri her hafta tekrarlayarak çocuğun 1 ay öncesine göre daha iyi tepki verip vermediğini gözlemleyebilirsiniz.
Örneğin, sosyal iletişim kuramayan bir çocuğun odaya giren insanlara el sallamaya başlaması hem takip edilebilirlik hem de tekrarlanabilirlik açısından oldukça verimli bir hedef davranış seçimidir.
Kaynakça:
https://otsimo.com/tr/5-maddede-evde-verimli-bireysel-egitim-programi/

12.09.2019

Sizi Aramamızı İstermisiniz?

Daha detaylı bilgi için biz sizi arayalım...