Güncel Makalelerimiz

Anasayfa / Güncel Makalelerimiz
Disgrafi Türleri Nelerdir? Çocuğum Harfleri Yanlış Yazıyor

Disgrafi Türleri Nelerdir? Çocuğum Harfleri Yanlış Yazıyor

Disgrafi yazmak için gerekli motor becerileri ve yazılı anlatım için gereken düşünme becerilerini öğrenmekte gözlenen bir güçlüktür.   

Yazı yazmak, karmaşık bir motor beceri ve bilgi işleme süreci gerektirdiğinden, bir kişinin sadece el yazısı bozukluğunun olması, disgrafisi olduğunu söylemek için yeterli değildir.

Bu durum okuma yeteneğiyle ilişkisizdir ve zeka geriliğinden kaynaklanmaz.

 

 

Disgrafili çocuklar genellikle yazım bozukluğu ve yazılı ifadede zorluk yaşarlar. Ayrıca disleksi ve bazı durumlarda sözlü dil sorunları gibi başka problemlere de sahip olabilirler.

Bir öğrencinin yazılı dili öğrenmesine engel olabilecek tüm yetersiz beceriler konusunda uzmanlaşmış öğretim planlamak için; el yazısı ve ilgili beceri alanlarında eksiksiz bir değerlendirme yapılması önemlidir.

DİSGRAFİ TÜRLERİ NELERDİR?

Disgrafinin üç temel alt türü olduğu kabul edilmiştir. Bazı çocuklarda bunların iki ya da üçünün kombinasyonu görülebilir ve bireysel belirtiler burada tanımlananlardan farklı olabilir.

Disletik Disgrafi

Dislektik disgrafide spontane olarak yazılan yazılar okunaksızdır.

Yazılı bir şeyi kopyalama oldukça iyidir.

Yazılarda imla kötüdür.

Küçük kas becerileri normaldir.

Motor Disgrafi

Motor disgrafi, küçük kas becerilerindeki yetersizlikten, el becerisinin zayıflığından, kas elastikiyetinin yetersizliğinden ya da sebebi bilinmeyen motor sorunlardan kaynaklanır.

Bir başka belgeden bakılarak kopyalanmış olsa bile, yazılar, genellikle kötü ya da okunaksızdır.

Yazılarda harf formasyonu fazladır.

Uygun yazımlar uzun bir süre boyunca devam ettirilemez.

Kişi uzun paragraflar yazmakta çok zorlanır ve yazmaya uzun süre devam edemez.

Harflerin şekli ve büyüklüğü giderek tutarsız ve okunaksız hale gelir.

Kalem yanlış tutulduğu için yazı çoğunlukla eğiktir.

İmla yetenekleri bozulmamıştır.

Küçük kas becerileri beklenenin altındadır.

Uzamsal Grafi

Spontane yazısı okunaksızdır.

Kopyalayarak yazdığı yazı okunaksızdır.

Yazımlarında imlası ve yazma hızı normaldir.

DİSGRAFİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Okunaksız yazı.

Yazı yazmak veya çizmekten kaçınma, yazarken çabuk yorulma.

Kalemin sıkı, yanlış, eğik ya da garip bir şekilde tutulması

Yazma ya da kopyalama hızında düşüklük.

Tahtadan ya da kitaptan deftere not aktarırken zorluk çekme.

Harflerin boyutları ve şekillerinde düzensizlik, tamamlanmamış harfler yapma.

Büyük ve küçük harfleri/ el yazısı –düz yazı harfleri karıştırma.

Yazım esnasında ses atlama veya ekleme.

Kelimeler arasında boşluk bırakmama, yanlış heceden ayırarak yazma ya da birkaç parça halinde yazma.

Cümlelerde bitmemiş veya atlanmış kelimeler.

Yazımlarda satır başından başlamama, satır atlama veya ters yönde yazma.

Birçok imla yanlışı yapma.

Söz dizimi yapısı ve dilbilgisi ile ilgili zorluk çekme.

Yazıyı bir iletişim aracı olarak kullanmada zorlanma.

Kağıt üzerinde düşünceleri düzenleme güçlüğü.

Yazarken kendi kendine konuşma.

Kaynakça:  http://birimdisleksi.com/disgrafi-ve-belirtileri/

13.11.2019

Sizi Aramamızı İstermisiniz?

Daha detaylı bilgi için biz sizi arayalım...