Güncel Makalelerimiz

Anasayfa / Güncel Makalelerimiz
Farklılığın Diğer Adı “OTİZM”

Farklılığın Diğer Adı “OTİZM”

Çok geniş bir yelpaze içinde yer alan ve oldukça yeni bir kavram olan  otizmin yirminci yüzyılın ortalarına kadar bir adı bile yoktu. Tüm dünyada kabul edilen tek bir semptomu ve genel bir tanımı bulunmamaktadır.

Genel bir tanım yapılamamasının en büyük nedeni otizm belirtilerinin her bireyde farklı şekilde ortaya çıkmasıdır. Belirtiler ve dereceleri çok hafiften ağıra doğru gelişen düzeyde, otizmli her bireyde değişik şekillerde kendini göstermektedir ve otizm tanısı alan iki birey birbirinden çok farklı olabilmektedir. Fakat açıklayıcı bir bilgi verilecek olursa otizm doğuştan gelen ve belirtileri yaşamın ilk üç yılında kendini gösteren ömür boyu süren gelişimsel yetersizliktir ve en yaygın nörolojik bozukluktur.

Pek çok ailenin adını duyduğunda hayatının altüst olmasına yol açan Otizm sözcüğü Yunanca ’da öz, kendi anlamına gelen otos sözcüğünden türetilmiştir. Bireyin iç ve dış gerçekliğinin bağdaşmadığı, iletişim zorlukları ve davranış takıntıları ile kendini gösteren bu nörolojik  bozukluk beynin bir çok kısmını etkilemekle birlikte bu etkinin nasıl geliştiği çok iyi anlaşılamamıştır. Kalıtımsal kökenli olan  ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adını çok sık duymaya başladığımız otizm terimi zamanla yerini otizm spektrum bozuklukları (ASD – autism spectrum disorders) terimine bırakmıştır. Otizm spektrum bozuklukları, yaygın gelişimsel bozukluklarla eş anlamlıdır ve ileri düzeyde karmaşık bir yetersizlik anlamında kullanılmaktadır.

Sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen otizm, ilk kez 1943 yılında insanlarla iletişime girmeyen ve çevresine karşı duyarsız olan 11 çocuğu inceleyerek çocukların diğer zihinsel engelli ve şizofren tanısı koyulan çocuklardan farklı olduğunu saptayan Amerikalı çocuk psikiyatristi  Leo KANNER tarafından tanımlanmıştır.

 

 

Kaynakça: https://otizmguncesi.wordpress.com/2013/05/04/farkliligin-diger-adi-otizm/

 

14.11.2019

Sizi Aramamızı İstermisiniz?

Daha detaylı bilgi için biz sizi arayalım...