Güncel Makalelerimiz

Anasayfa / Güncel Makalelerimiz
Asperger Sendromu Hakkında

Asperger Sendromu Hakkında

Asperger sendromu bireyin sosyalleşmesini ve diğer insanlarla iletişim kurmasını engelleyen gelişimsel bir bozukluktur. Asperger senromlu çocuklar sosyal olarak diğer çocuklardan farklıdırlar ve özel konulara aşırı ilgileri vardır.

 

Asperger senromu, otizimli çocukların bulunduğu gruba dahil edilmekle birlikte, bu grup otizmden daha hafif olarak görülür. Asperger senromunun kesin tedavisi yoktur ancak ve ancak özel eğitim desteği gerekir.

 

Tek taraflı ve uzun uzun konuşabilirler, göz kontağı kurmaz, mimiklerden fazla yararlanmazlar, anormal vücut duruşları ve işaretleri olabilir. Belirli konulara özel ilgi duyabilirler (Mesela uzay, takvim-günler, hayvanlar vb.). Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamıyor gibi dururlar. Tekdüze ve hızlı konuşmaları vardır. Koordinasyonları zayıftır, paldır küldür yürürler.
Diğer otizmli çocuklardan farklı olarak dil gelişimleri ve büyüme gelişme evreleri normal ya da normal üstüdür. Yani 2 yaşına kadar 1 kelimeden oluşan ifadeler kullanır, 3 yaşına kadar cümle kurmaya başlayabilirler. Fakat bu çocuklar konuşmayı devam ettiremezler. Çok fazla arkadaş canlısı olmazlar. Erken çocukluk döneminde oldukça hareketlidirler. Bunun nedenleri bilimsel olarak açıklanamamaktadır. Beyin yapısındaki bazı değişiklikler asperger sendromuna neden olur. Erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla çok daha fazla görülür.

 

Tanı:

 

Asperger sendromu tanı kriterleri şunlardır:
1-Dil gelişiminde her hangi bir gecikme olmaması
2-Göz kontağı kuramama
3-Arkadaşlık kuramama
4-Tek bir nesneye ilgi

5-Anormal vücut duruşu ve sosyal ifadeler
6-Karşılıklı ilişki içindeki oyunları oynamama
7-Değişikliklere karşı koyma

Bazen DEHB veya diğer problemlerle karışabilir. Bu da tanı konulmasını zorlaştırabilir.

 

Tedavi:


Tam anlamıyla bir tedaviden bahsedilemez. Fakat pek çoğu mutlu ve uyumlu bir birey olarak hayatlarına sürdürürler.
Tek çözüm yolu olarak özel eğitim ve birebir yaklaşımı gösterebiliriz.


Tedavi seçenekleri şunlardır:


1-İletişim ve sosyal beceri terapisi: Normal şekilde konuşma öğretilir. Konuşulanı anlama, göz kontağı kurma, vücut duruşu gibi pek çok alanlarda iyi gelişmeler gösterirler.


2-Bilişsel davranış terapisi: Problem davranışların düzeltilmesine yönelik uygulamadır. Sosyal uyum becerilerini sağlayabilmesi ve problemlerle başa çıkması sağlanır.


3-İlaçlar: Asperger sendromu tedavisi için özel bir ilaç üretilmemiştir. Bazı ilaçlar bazı şikayetleri düzeltmede yardımcı olur.


(Abilify): Asperger sendromuna bağlı irritabilitenin tedavisinde verilir. Kilo artışı ve kan şekerinde artış yapabilir.


(Intuniv): Hiperaktivite ve dikkat eksikliği şikayetlerinin azaltılmasında etkilidir. Baş dönmesi, duyarlılık artışı, baş ağrısı, kabızlık ve alt ıslatma yan etkileri olabilir.


(Faverin): Asperger sendromuna bağlı depresyonun tedavisinde verilir. Aşırı hareket ve ajitasyon yapabilir.


(Risperdal): Ajitasyon ve irritabilite için verilir. Kan kolesterolü ve kan şekeri seviyelerini artırabilir. Burun akıntısı, uyku problemleri ve iştah artışı yapabilir.


(Olfrex): Tekrarlayan davranışları önlemede kullanılır. İştah artışı, baş dönmesi ve kilo artışı yapabilir. Kan kolesterolü ve kan şekeri seviyelerini artırabilir.

 

(Ethylex): Bazen bu ilaç alkoliklere alkolü bırakmaları için kullanılır. Asperger sendromunda tekrarlayan davranışların önlenmesinde kullanılır. Günümüzde günlük 2-4mg gibi düşük dozlarda uygulanması yaygınlaşıştır. Fakat bu dozlarda etkinliği tam bilinmemektedir.

 


asperger sendromu otizm

02.12.2019

Sizi Aramamızı İstermisiniz?

Daha detaylı bilgi için biz sizi arayalım...