Güncel Makalelerimiz

Anasayfa / Güncel Makalelerimiz
Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Görülen Sosyal Zorluklar

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Görülen Sosyal Zorluklar

 

Bilgiyi nasıl işlediğimiz, diğer insanlarla nasıl etkileşimde bulunduğumuzu da etkiler ama bu durum öğrenme güçlüğü çeken çocuklarla çalışırken zaman zaman göz ardı edilen bir gerçektir. Bazı akademik kavramlarla mücadeleye ek olarak, öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği olan çocuklar akranlarıyla bağlantı kurmakta da zorlanmaktadırlar. Örneğin yüzleri, beden dilini ve ses tonunu yanlış okuyabilir veya sosyal ipuçlarını kaçırabilirler. Öğrenme güçlüğü çeken bazı çocuklar kendilerini ifade etmekte veya konuşma hızlarını ayarlamakta zorluk çekerler.

 

Çocuklar için, özellikle de ergenler için, normal sosyal davranışlardan kaynaklanan küçük sapmalar bile alay, zorbalık ve diğer reddetme biçimlerinin temelini oluşturabilir. Bu nedenle sosyal problemleri erken zamanda ele almak, öğrenme güçlüğü olan çocuğun temel eğitim planının önemli bir parçası olmalıdır.

 

Öğrenme güçlüğü olan çocukların daha mutlu sosyal yaşamlar yaşamasına yardımcı olmak için ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu çocukların neden sosyal zorluklarla karşılaştıklarını anlamaları gerekir. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar, aşağıdaki faktörlerden dolayı genellikle sosyal problemlerle karşılaşırlar:

 

Sosyal Bozukluklar

 

Bilişsel İşlem Zorlukları

Birçoğumuz bilişsel işlemenin - yeni bilgileri anlama, düzenleme ve doğru cevabı bulma - sosyalleşme becerisini nasıl etkilediğini düşünmüyoruz. Çünkü çoğu insan için bu süreç sosyal durumlarda içgüdüsel ve otomatiktir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için ise, genellikle değildir. Bu nedenle, bu çocuklar, kullanılacak doğru kelimeleri seçmek için verilen herhangi bir sosyal etkileşimde yer alan her adımı düşünmek zorundadırlar. Bu durumda, tipik gelişen akranlarına göre “yavaş” veya “garip” görünmelerine neden olur.

 

Otizm spektrumunda olan ya da sözel olmayan öğrenme güçlüğü olan çocuklar, sosyal örüntüleri tanımak ve işleme konusunda sık sık mücadele ederler. Bununla birlikte, yine bu çocuklar genellikle ezberci öğrenmede mükemmeldirler, dolayısıyla onlara kalıpları ve çağrışımları ezberlemelerini öğretmek mümkündür. Bu çağrışımları ve kalıpları kullanmak, bu tür bilişsel sorunlardan etkilenen çocuklara, süreç hiçbir zaman tam olarak otomatik hale gelmeyecek olsa da, uygun şekilde etkileşime geçmeyi öğrenmelerini sağlayacaktır.

 

Çocuğunuz sosyal durumlarda bilişsel işlem yapmakta zorluk çekiyorsa, bir başka yararlı teknik de çocuğunuzun olumsuz etkileşimlerin bir tekrarından geçmesidir (elbette sakinleştiği zamanlarda). Onları adım adım parçalara ayırın ve çocuğunuzun tam olarak nerede yanlış yaptığını tanımlamasına yardımcı olun. Daha sonra gelecekte bu hatayı önlemesi için bir stratejiyi ezberlemesine yardımcı olabilirsiniz.

 

 

Organizasyon Sorunları

Yürütücü işlevsellik problemi olan çocuklar (DEHB tanısı olanlar gibi) sıklıkla bilgileri anlar, ancak bunları organize etmekte ve öncelik vermekte zorluk çekerler. Bu nedenle, akranları için kaba, ihmal edici veya öngörülemeyen biri gibi görünebilirler. Örneğin, DEHB olan bir çocuk aniden başka bir çocuğa cevap vermeyi bırakabilir çünkü bunun yerine yakındaki bir sınıf arkadaşının tartışmasına dikkati gitmiştir Ayrıca, bu çocuklar başkalarını rahatsız edip etmeyecekleri konusunu düşünemezler.

 

Yürütücü işlevlerde güçlük çeken çocuklara, kendilerini nasıl düzenleyebilecekleri öğretilmelidir. Bu, genellikle uzun ve zorlu bir süreç olsa da, çocuğun yürütme işlevinin doğrudan sosyal sorunlara nasıl katkıda bulunduğuna dair net açıklamalar yapılması da desteklenebilir. Yürütücü işlevi olan çocuklara öfke veya sabırsızlıkla tepki vermekten ziyade açıkça geri bildirim almaları öğretilmelidir. Bu onların hatalarından ders almalarını sağlayacaktır ve dolayısıyla kendi kendini düzenlemeyi başlatır.

 

 

Dili Geri Çağırma Problemleri

Bazı çocuklar (örn. disleksi nedeniyle etkilenen) mükemmel sosyal becerilere sahip olabilirler, ancak bunları uygulamak için gereken doğru kelimeleri her zaman bulamazlar. Bu tarz dil problemlerinin çoğu zaman sadece okuma ve yazmaya engel olduğu düşünülse de, konuşulan dili ve konuşma sırasında sözcüklerin geri çağrılma becerisini etkileyebilir. Bu sorunlardan etkilenen çocuklar, kavramları ifade etmek için yanlış kelimeler kullanabilirler veya akranlarına cevap vermede yavaş olabilirler. Bu da akranları arasında bu çocukların reddedilmelerine neden olabilir.

 

Dil geri çağırma problemleri olan çocuklara bu olumsuz tepkilere karşı koyabilmeleri ve kendi kendilerini savunmaları için alternatif stratejiler öğretilmelidir. Esneklik, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu çocuklara aşılamak istedikleri önemli bir yaşam becerisidir.

 

 

Güven Sorunları

Sınıfta sosyal zorlukların ya da sınıflamanın neden olduğu güven eksiklikleri sosyal işleyişi de büyük ölçüde etkilemektedir. Güven eksikliği olan çocuklar genellikle diğer çocuklar tarafından zayıf veya çekingen olarak algılanır, bu durum çocukta sosyal zorlanmaların ortaya çıkmasına neden olabilir.

 

Yukarıdaki problemlere sahip ve öğrenme güçlüğü olan birçok çocuk erken dönemde değerlendirilmelidirler. Geç tanı konmuş öğrenme güçlüğü olan çocuklar genellikle aptal olduklarına ve tamamen değersiz olduklarına inanmaya başlayabilirler ve bu hisler depresyona yol açabilecek hislerdir.

 

Bir öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuklara, kesinlikle diğer çocuklar kadar normal ve akıllı oldukları söylenmelidir. Zorluklarının da onların suçu olmadığından emin olmaları gerekir. Çocuk, öz saygısı iyileştikten sonra, gerçekten yeni sosyal stratejiler öğrenmeye başlayabilir. Güven olmadan, hiçbir çocuk kendisini etkili bir şekilde ifade edemez.

 

Öğrenme güçlüğü olan bir çocukla çalışırken, ebeveynler ve eğitimciler her şeyden önce sabrın anahtar olduğunu hatırlamalıdırlar. Bir çocuk düzensiz davranışlarda bulunurken veya görünüşte basit bir kavramı anlamakta başarısız olduğunda duygusal olarak tepki vermemeniz çok önemlidir, çünkü bu davranışınız ona hiç yardımcı olmaz. Çocuğun yeni etkileşim yolları öğrenmesi gerekiyorsa açık ve yargısız bir iletişim her zaman sürdürülmelidir.

 

 

Kaynakça: https://www.psy-ed.com/wpblog/social-challenges-children-with-ld/

 

 

04.04.2020

Sizi Aramamızı İstermisiniz?

Daha detaylı bilgi için biz sizi arayalım...