Güncel Makalelerimiz

Anasayfa / Güncel Makalelerimiz
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Bağırsak Mikrobiyotası

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Bağırsak Mikrobiyotası

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) dünyada her 59 çocukta 1 görülen nörogelişimsel ve nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Son yıllarda yapılan araştırmalar bağırsak mikrobiyotasının OSB gelişiminde önemli rol oynadığını göstermektedir.
 

Bağırsak mikrobiyotası fizyolojik homoestazis, immünolojik gelişim, glutatyon metabolizması ve aminoasit metabolizması gibi birçok mekanizmada görev alarak bağırsak-beyin ekseni vasıtasıyla OSB gelişimini etkilemektedir.


 

OSB’li bireylerde sağlıklı bağırsak mikrobiyota kompozisyonunun oluşturulması OSB semptomlarının iyileştirimesinde önemli rol oynamaktadır.

Kaynakça 
Pulikkan J, Mazumder A, Grace T. Role of the Gut Microbiome in Autism Spectrum Disorders. Adv Exp Med Biol. 2019;1118:253-269.

http://dilgem.com.tr/tr/service/764/Otizm-Spektrum-Bozuklugu-ve-Bagirsak-Mikrobiyotasi

01.08.2019

Sizi Aramamızı İstermisiniz?

Daha detaylı bilgi için biz sizi arayalım...