Güncel Makalelerimiz

Anasayfa / Güncel Makalelerimiz
Konuşma Gelişimi Basamakları

Konuşma Gelişimi Basamakları

Refleksif davranış - Emme-yutma örüntüsü - Farklılaşmamış ağlama - Fonasyona sahip olan fakat tamamlanmamış rezonans içeren yaşamsal sesler- Oral hareketlerde keskin durma ve başlama - Küçük dilde kapanma veya kapanmaya yakın konum - Tamamlanmamış rezonansa sahip arka ünsüzler ve orta ünlüler - Yüzüstü konumda kafasını hafifçe kaldırır ve destekle oturur

Monjauze ve ark’ın (2005) çalışmasında 6-15 yaş arası Rolandik epilepsili ve remisyonda olan çocuklarda konuşma dili ve okuma-yazma becerileri değerlendirilmiştir. Alıcı ve ifade edici dil,sözcük dağarcığı, dilbilgisi, okuma, heceleme, leksikalve sentaktik yargılama alanları incelendiğinde, kontrol grubuna göre tüm dil alanlarında geriliğin yanında en çok ifade edici dilbilgisi ve okuma-yazma becerilerinin etkilendiği görülmüştür. Zeka puanlarının belirlenmesi amacıyla Raven Standart Progresif Matrisler Testi (sözel olmayan zeka testi) uygulanmış fakat dil performansı ve zeka puanları arasında korelasyon bulunamamıştır. Bu çalışmada, özgül dil bozukluğunda olduğu gibi, genel zeka düzeyinden bağımsız olarak morfosentaktik etkilenme,rolandik epilepsili çocuklarda da ortaya konmuştur.

 

 YAŞ

 DÖNEM

 DİL VE KONUŞMA

 DİĞER GELİŞİM 

 

0-1 Ay

  

Yeni doğan

Refleksif davranış

- Emme-yutma örüntüsü

- Farklılaşmamış ağlama

- Fonasyona sahip olan fakat tamamlanmamış rezonans içeren yaşamsal sesler

Yüzüstü konumda başını kaldıramaz

- Görsel ve işitsel tercihler

- Sesin yüksekliğine, perdesine ve süresine duyarlı

- Zamanının %70’ini uyuyarak geçirir.

 

 

2-3 Ay

 

 

Gıgıldama

- Oral hareketlerde keskin durma ve başlama

- Küçük dilde kapanma veya kapanmaya yakın konum

- Tamamlanmamış rezonansa sahip arka ünsüzler ve orta ünlüler

- Yüzüstü konumda kafasını hafifçe kaldırır ve destekle oturur

- Kendi hareketlerini tekrarlar

- Gözle araştırır

- Keşif oyununa başlar İnsanlara tepki verir

- Sosyal gülümseme

 

 

4-6 Ay

  

Babıldama

Daha fazla bağımsız dil kontrolü

- Daha uzun ses dizileri

- Daha fazla dudak ve labial ses

- Seslerle denemeler

Sesin yerini belirlemek için başını çevirme

- Nesneleri ağzına alır

- Destekli olarak yarım saat oturur Yüzlere karşı seçici dikkat

- Hareketleri tahmin eder

- Oyuna tepki verir

 

 6-10 Ay

 

Tekrarlı babıldama

Hece tekrarları

- Artan dudak kontrolü

- Labial ve alveolar patlamalılar (/p,b,t,d/), fakat tam oluşmamış durumda

Kendi başına yeme

- Emekleme pozisyonunda ayağa kalkma

- Nesneleri manüplasyon yoluyla kaşfetme

- Diğerlerini fiziksel olarak taklit etme

- Jestler

 

 10-14 Ay

 

Ses-sözcükler ve ilk sözcükler

- Dilinin ucunu kaldırır

- Çeşitlenmiş babıldama

- Tonlama örüntüleri

- Ses sözcükler-- ses-anlam ilişkileri

- İlk sözcükler

- Kendi başına ayakta durur

- Kaşıkla yer

- İlk adımlar

- Problem çözme için deneme-yanılma kullanır

- Ertelenmiş taklit

 

 

2 Yıl

 

 - /p,h,m,n, b, k, g seslerini kazanır

Ayaklarına bakmadan yürür

- Sınırlı rol oynama

- Paralel oyun

 

 

3 Yıl

 

/d, f, j, t/,  tüm ünlüler

- Kısa eksik cümleler

- 200-300 sözcük haznesi

- Özne ve fiil cümleleri

- 900-1.000 sözcük haznesi

Parçalara ayırarak keşfeder 

- Üç tekerlekli bisiklet sürer

- Temsili çizim

- İnan-bana oyunu 

- Oyuncaklarını kısa süreli olarak paylaşır.

 

 4 Yıl

 

/v, z/ seslerini kazanır

- Hikâye anlatır, birçok soru sorar

- 1.500-1.600 sözcük

Ayak değiştirerek merdiven çıkar

- Sınıflandırma yapar

- 5’e kadar sayar

- Rol oynar

- Kooperatif oyun

 

 5Yıl

 

/r/ sesini kazanır

- Basit sözcükleri yazar

- 2.100-2.00 sözcük haznesi

- Sentaks kazanımı %90 oranında tamamlanır

Geçmiş ve gelecek zaman kavramı

- Basit oyun oynama

 

 6-8 Yıl

 

Karışık sesler

- 2.600 sözcüklü ifade edici dil haznesi

Bisiklete biner

- Okur

- Hareket oyunlarından keyif alır

- Rekabet etme

- İzleyicilerden hoşlanır

http://dilgem.com.tr/tr/service/25/konusma-gelisimi-basamaklari

02.08.2019

Sizi Aramamızı İstermisiniz?

Daha detaylı bilgi için biz sizi arayalım...